412. ο μίτος της ORAL-B

Τα κίνητρα, ναι αυτά, δύσκολα γίνονται κατανοητά.

Είμαι το προϊόν μιας άλλης εποχής κι ο κόσμος το προϊόν της θέλησής μου.

Ύλη χώρος και χρόνος στο σύνολο τους ταυτίζονται με την πληροφορία που εδράζεται μέσα στο κεφάλι.

Εσύ που..
Όλοι εμείς που..
Φοβόμαστε, αγχωνόμαστε, γαμιόμαστε, θλιβόμαστε και στο τέλος ψοφάμε.

Ευτυχώς κανείς δε με αναγνωρίζει πια αφού κι εγώ κανέναν δε θέλω να γνωρίσω.

Σιωπηρά θα την κάνω με ελαφρά όταν δεχθώ την κλήση από αυτούς εκεί στην Ακτή. Κι ελπίζω να έχω πάρει μαζί μου αρκετό οδοντικό νήμα.
Όχι λιγότερο μα ούτε και περισσότερο από όσο θα χρειαστώ.

1 comment:

A said...

http://www.youtube.com/watch?v=9qFpmuSfXAY