428. δήθεν τρυφεροί

Τραγουδιάρες του γλυκού νερού οι καλύτερες γοργόνες
μουσικές για τους κουφούς.


Soothe! soothe! soothe!
Close on its wave soothes the wave behind,
and again another behind, embracing and lapping, every one close,
but my love soothes not me, not me.

[...]

But soft! sink low;
soft! let me just murmur;
and do you wait a moment, you husky-noised sea;
for somewhere I believe I heard my mate responding to me,
so faint-- I must be still, be still to listen;
but not altogether still, for then she might not come immediately to me.

(Walt Whitman)

No comments: