471. αυτοκίνητο καφές τσιγάρα...

...κάνοντας κύκλους στον περιφερειακό* της Τρίκκης με το τραγούδι να παίζει στο repeat


Sons of Perdition - Psalm of Retribution

A secret space and moldy bones,
a wall where one shouldn't be.

There's a cricket hiding in my cellar, calling up to me.

A tarp and a trowel and a broken lamp,
the stench of eternity.There's a dozen crickets in my cellar, calling up to me.

A shifting of bones and a rustle of cloth,
the clatter of lime-crusted teeth.

There's a hundred crickets in my cellar, calling up to me.

Pray to your Maker, absolve thee of sin.
And pray to ancestors, to all your dead kin.
Pray to your mother and pray to your father
and pray to your uncle and sister and brother.
Aim your prayers skyward to Heaven on high
and cast those prayers into that cold lake of fire.
And then you'll discover with your final breath,
your prayers were all futile, unheeded by Death.

A scratching and scraping of fumbling claws
from the shores of Erebus' sea.

There's a thousand crickets in my cellar, calling up to me.

The thud of decay-withered limbs on the floor,
a ragged croak summoning me.

I'm going down now to the cellar, say a prayer for me.


*19.8 km μετρημένα.

No comments: