482. Ηλίθια αναμονή

Τί περιμένεις?
Βγες εξω. Το mail δεν ερχεται. Τί περιμένεις και σαπίζεις?

Εκτός αν δεν σαπίζεις.

Μια ωραία πρωία πέρασε ο ταχυδρόμος και άφησε ένα γράμμα.

Και τότε όλα αλλάξαν στη σαθρή αντίληψη για την πραγματικότητα.Τα πάντα κινούνταν μέσα σου πιο γρήγορα και κατ'επέκταση τα γύρω σου πιο αργά.

Bas Mooy - Kaayman Regiment

No comments: