391. και?

Η πολιτική των ίσων αποστάσεων από τα όποια άκρα δε σε οδηγεί στην αλήθεια αλλά σε κρατά παρατηρητή – άνευρο, ανενεργό. Παρά την πολυπαραγοντική φύση των ανθρώπινων ζητημάτων, κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει εν τέλει και στο βάθος από τη μονοδιάστατη, εξατομικευμένη οπτική της λογικής «καλό-κακό».


Καμία έμπνευση, παρόμοια όλα. Δεν είναι μηδενισμός αλλά η πραγματικότητα.

...ίδια πάθη που οδηγούν στα ίδια σφάλματα ανά τους αιώνες - ίδια κι απαράλλαχτα- μόνο με το σκηνικό και την τεχνολογική ικανότητα για καταστροφή να αλλάζει.

Αυτή η εξατομικευμένη θεώρηση, ως το αποτέλεσμα μη ποσοτικοποιημένων τυχαίων διαδικασιών κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου, είναι η μήτρα των καθημερινών επιλογών δηλαδή της συμπεριφοράς.

No comments: