421. καβούρια

Κάποιο απ'τα σπασμένα πλευρά τρύπησε το πνευμόνι, βήχω αίμα, να χάσω ένα τέταρτο του μυρίου για μια γρατζουνιά, ε όχι. Καλύτερα πνιγμένος κάτω από βουνά βασιλικά καβούρια και λεφτάς.


1 comment:

Anonymous said...

And the road becomes my bride
I have stripped of all but pride
So in her I do confide
And she keeps me satisfied
Gives me all I need

And with dust in throat I crave
Only knowledge will I save
To the game you stay a slave

Roamer, wanderer
Nomad, vagabond
Call me what you will

But I'll take my time anywhere
Free to speak my mind anywhere
And I'll redefine anywhere

Anywhere I roam
Where I lay my head is home

(And the earth becomes my throne)

And the earth becomes my throne
I adapt to the unknown
Under wandering stars I've grown
By myself but not alone
I ask no one

And my ties are severed clean
Less I have the more I gain
Off the beaten path I reign

Roamer, wanderer
Nomad, vagabond
Call me what you will

But I'll take my time anywhere
I'm free to speak my mind anywhere
and I'll take my time anywhere

Anywhere I roam
Where I lay my head is home
YE' YEAH

But I'll take my time anywhere
I'm free to speak my mind
And I'll take my time anywhere

Anywhere I may roam
Where I lay my head is home
I say!

But I'll take my time anywhere
I'm free to speak my mind anywhere
And I'll redefine anywhere

Anywhere I may roam
Where I lay my head is home

Carved upon my stone
My body lies, but still I roam,
Yeah yeah!

Wherever I may roam
Wherever I may roam
Woah

Wherever I may roam
Wherever I may roam
Yeah!

Wherever I may wander, wander, wander
Wherever I may roam

Yeah, yeah, wherever I may roam

Yeah, yeah, wherever I may roam
Wherever I may roam
Wherever I may roam