438. Μονολεκτικές Σκέψεις
Ναι
Όχι
Γιατί?
Αν?
Όμως..
Τότε
Συνεπώς
Ξανά?
Άγνωστο
Ευτυχώς
Δυστυχώς
Κάποτε
Τώρα
Εκείνη
Καργιόλα..
Εκείνος
Πέθανε.
Εγώ
Ποιος?
Εγώ.
Κοιμάσαι?
ΞΥΠΝΑ!
Αδύνατον
Στόχοι?
Πολλοί
Ανέφικτοι
Θέληση
Δύναμη
Ισχύς
Επιβολή
Διαφθορά
Φθορά
Δίλημμα
Αξία
Τιμή
Ευθιξία
Μπούρδες
Κατακερματισμός
Ήχος
Παράσιτα
Θόρυβος
Δονήσεις
Συχνότητα
Επανάληψη
Αιωνίως

No comments: